Assendrup

BESÆTNING

 

Assendrup Hovedgaard har en besætning på 275 årskøer, alle af Rød Dansk Malkerace.

 

Alle forhold omkring vores besætning og produktion er top moderne. Malkningen foregår fuldautomatisk ved hjælp af robotter, og alle data om hver enkelt ko registreres i vores computersystem.

 

Vores mål er at skabe en besætning, hvor ydelse og sundhed ligger i top. Vores produktionsdata viser, at vi er godt på vej.

 

Men vi interesserer os også for historien i racen. Derfor går vi nu igang med et projekt omkring den oprindelige rene RDM-race, som der kun er ca. 200 dyr tilbage af  i Danmark.

 

Det bliver spændende at se, hvordan disse "oprindelige" RDM-dyr kan indgå i en moderne besætning.

 

Vores "nye" opringelige RDM-dyr - ca. 20 årskøer plus opdræt. - kommer til at indgå på lige vilkår i stalden med resten af vores dyr. Med den teknik , vi har til rådighed, og i samarbejde med studerende fra KU Life, vil resultaterne blandt andet vise hvad alvsarbejdet har betydet de sidste 40 år i RDM-racen.

 

At sporbarhed og "historie" betyder mere og mere for den moderne forbruger, kan måske være med til at også  give dette forsøg nogle afsætningsmæssge muligheder på længere sigt.

 

Grut-Hansens Legatstiftelse · Assendrup Hovedgård · Assendrupvej 10 · 4690 Haslev