Assendrup

MALKNING

 

Assendrup Hovedgaard producerer årligt ca. 2,6 mio. kg. mælk.

 

Al  malkning foregår automatisk ved hjælp af vores 4 Lely Astronaut A2 malkerobotter.

 

Malkningen af den enkelte ko foregår efter ydelsesniveau, 2-5 gange dagligt - gennesnitligt for besætningen ca. 2,7 gange pr. ko i døgnet.

 

Malkningen foregår ved at koen selv går hen til robotten og bliver malket, hvis computeren skønner at den skal malkes nu. Under malkningen får koen lidt kraftfoder, som gives udfra koens ydelse og laktationsstadie. Hvis koen ikke skal malkes, lukkes den ud igen uden fodring.

 

Under selve malkningen opsamles automatisk data om blandt andet koens vægt, ydelse, mælkekvalitet og aktivitetsniveau.

 

Hvis en ko ikke har været i robotten for at blive malket som planlagt, får vi en advarsel af systemet, og driver derefter koen til malkning i robotten. Al malkning foregår her, der malkes ikke manuelt.

 

Det er vigtigt at dyrene føler sig trygge ved robotterne. Derfor  vendes de allerede som ungdyr til at gå ind i robotten. Hertil har vi en speciel robot, som giver foder men ikke malker.

Grut-Hansens Legatstiftelse · Assendrup Hovedgård · Assendrupvej 10 · 4690 Haslev