Assendrup

STALDEN

 

Assendrup Hovedgaard råder over en stor, højteknologisk stald. Stalden kan rumme 300 årskøer, og har seperat kælvningsafdeling.

 

Stalden er opbygget efter de nyeste principper og omfatter et fuldautomatisk malkeanlæg (robotmalkning). 

 

Alle relevante data for hver enkelt ko bliver automatisk registreret, både hvad angår foder, ydelse, aktivitet, vægt og mælkekvalitet. 

 

Ungdyrstalden rummer herudover 265 stk. opdræt i sengebåse samt strøede bokse til de store kalve.

Grut-Hansens Legatstiftelse · Assendrup Hovedgård · Assendrupvej 10 · 4690 Haslev